Herroeping

 

Formulier voor herroeping (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
 

- Aan : Elektrastunter, Patrimoniumweg 18, 3941 BT, Doorn.  elektrastunter@live.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*):

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

- Bestelling nummer (te vinden op de ontvangst- en de verzendbevestiging):

- Naam/Namen consument(en):

- Adres consument(en):

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum:
 

Herroepingsrecht :

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook via e-mail sturen naar elektrastunter@live.nl.
Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat
het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt in de originele, ongeschonden staat retour gestuurd wordt (het product mag niet lang gebruikt zijn en dient nog verkoopbaar te zijn; de klant mag het product wel bekijken en testen maar zonder gebruikssporen. U draagt zelf bij aan de kosten van de retourzending ( 6,95 vi PostNL ). Het product moet onbeschadigd en compleet zijn en kan in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd, gestuurd worden naar:

 

elektrastunter
Patrimoniumweg 18
3941 BT
Doorn

 

Gevolgen van de herroeping :

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld van ons terug.
Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.